ОТБОРИ

SHŌSHIN TEAM
Kendama Bulgaria
SHŌSHIN TEAM - ''Шошин'' означава "ум на начинаещ''. Свързва се с наличието на отвореност, готовност и липса на предубеждения, при изучаване на изкуство. Техниката на нито един самурай не е безусловна - в кендама изкуството няма място за квалификации, като правилно и погрешно. Творчеството на един не е повод за конфликти, завист и самодоволство. В ума на отдадения ''Шошин'' има място единствено за интуиция, наслада от играта и жажда за нови знания.
@alexander_kendama
SHOSHIN TEAM
Добре дошъл в отбора!

Гледай кендама видеото и го последвайте в Instagram тук:

https://www.instagram.com/p/CCp4-fijS4p/

@kris.martinov
SHOSHIN TEAM
Добре дошъл в отбора!

Гледай кендама видеото и го последвайте в Instagram тук:

https://www.instagram.com/p/CCp4-fijS4p/

Кристиан Русев @r_s3f
SHOSHIN TEAM
Добре дошъл в отбора!

Гледай кендама видеото и го последвайте в Instagram тук:

https://www.instagram.com/p/CCp4-fijS4p/

Себастиан @you_know_me_dama
SHOSHIN TEAM
Добре дошъл в отбора!

Гледай кендама видеото и го последвайте в Instagram тук:

https://www.instagram.com/p/CCp4-fijS4p/

FUDOSHIN TEAM
Kendama Bulgaria
FUDŌSHIN TEAM - ''Фудошин'' означава ''непоколебим ум''. Свързва се с идеята за ясно съзнание и непоклатима воля. В ума на отдадения ''Фудошин'' се изгражда идеология за самоконтрол, която да противодейства на 4-те болести на съзнанието: гняв, съмнение, страх и завист.
@kenyaru.95
SHOSHIN TEAM
Добре дошла в отбора!

Гледай кендама видеото и я последвайте в Instagram тук:

https://www.instagram.com/p/CB3uP2MpvAR/

@stoyan.delev27
MUSHIN TEAM
Добре дошъл в отбора!

Гледай кендама видеото и го последвайте в Instagram тук:

https://www.instagram.com/p/CB_nppBpofW/

@todorpopov.754
MUSHIN TEAM
Добре дошъл в отбора!

Гледай кендама видеото и го последвайте в Instagram тук:

https://www.instagram.com/p/CCoPTMbpSLR/

@guturanski21
MUSHIN TEAM
Добре дошъл в отбора!

Гледай кендама видеото и го последвайте в Instagram тук:

https://www.instagram.com/p/B5IJGjWggqh/

@kr1sdama
FUDOSHIN TEAM
Добре дошъл в отбора _pruchki_namiram

Гледай видеото на @kr1sdama и го последвайте в Instagram тук:

https://www.instagram.com/p/CCfcGKAp6WT/

@harry_dama_
FUDOSHIN TEAM
Добре дошъл в отбора!

Гледай кендама видеото и го последвайте в Instagram тук:

https://www.instagram.com/p/CCn9gtOJT3g/

@_vakito_14
FUDOSHIN TEAM
Добре дошъл в отбора!

Гледай кендама видеото и го последвайте в Instagram тук:

https://www.instagram.com/p/CCn9gtOJT3g/

@krustew__2
FUDOSHIN TEAM
Добре дошъл в отбора!

Гледай кендама видеото и го последвайте в Instagram тук:

https://www.instagram.com/p/CCn9gtOJT3g/

MUSHIN TEAM
Kendama Bulgaria
''Мушин'' означава ''ум без мисъл''. Това e чисто и адекватно съзнание, което е в състояние на пълна хармония - като спокойната вода. В ума на отдадения "Мушин" всяко предизвикателство на живота е повод за нов урок, за усъвършенстване чрез практика. Това е състояние, в което самураят най-накрая осъзнава, безсмислеността на егото, на стремежа към сравнение и съревнование, и приема в сърцето си удовлетворението и насладата от движението във всичките му форми.