Манипулирането на предмети е форма на сръчна игра или изпълнение, при която един или повече хора си взаимодействат физически с един или повече предмети.

Много от уменията за манипулиране с предмети са признати циркови умения. Други умения за манипулиране с предмети са свързани със спорта, магията и предмети или практики от ежедневието.

При много умения за манипулиране с предмети се използва специален реквизит, направен за тази цел.

Манипулирането на предмети с обикновени предмети може да се счита за манипулиране на предмети, когато предметът се използва по необичайно стилизиран или умел начин или за физическо взаимодействие извън социално признатия контекст или по начин, различен от първоначалното му предназначение.

Показване на 1–12 от 18 резултата