Кендама цена Кендама България Тайните Кендами Kendama price shop kendamas Kendama Bulgaria 389

Добре дошли в категория Тайните Кендами Secret Kendamas. Обичаме кендама! Кендама е движение, страст, вдъхновение и част от нашия живот. Затова искахме да допринесем за общността на кендама и да направим нещо с всичките си знания и опит. Нещо уникално, нещо забавно, нещо различно. Не направихме никакви компромиси при създаването на #TheSecretKendamas.

Тайните Кендами Secret Kendamas е 8-годишен проект за изработване на окончателната форма на Кендама България. Избор на епични дървесини, изработване на куп прототипи, работа по нова формула на боята, създаване на нови функции и размери на тамата, добавяне на подобряващи играта и мотивиращи лазерни гравири, двойна лунар дупка.

Събрахме всичко, което знаем, и просто продължихме да шлифоваме и да опитваме. Нещо малко, просто една обикновена идея, се превърна в НЕЩОТО! Обичаме го! Щастливи сме и ще бъдем още по-щастливи, когато общността започне да му се наслаждава. Нали знаете онова чувство на радост, когато вземете нова кендама и приземявате трикове просто заради самото забавление. Точно това преследвахме, докато създавахме Тайните кендами.

И не на последно място, ние имаме страстта да насърчаваме индивидуалността. Бъдете смели! Покажете на света своя вайб и говорете на висок глас своята истина.

ПОЧУВСТВАЙТЕ БЪДЕЩЕТО И ПОДКРЕПЕТЕ НАШАТА РАБОТА, КАТО ВЗЕМЕТЕ ЕДНА КЕНДАМА KB CUSTOM!

ENG:

We love kendama! Kendama is Motion, Passion, Inspiration and a part of our life. So we wanted to contribute to the kendama community and make something with all our knowledge and experience. Something unique, something fun, something different. We made no compromises in the making of #TheSecretKendamas.
This is a 8 year project of making the final Kendama Bulgaria shape, choosing epic woods, making a ton of prototypes, working on a new paint formula, creating new tama features and sizes, adding game enhancing and motivational laser engravings, double lunar hole.
We gathered everything we know and just kept grinding and trying. Something small, just an ordinary idea, became THE SOMETHING! We love it! We are happy and will be even happier when the community starts enjoying it. You know that feeling of joy when you pick a freshie and land tricks just for the sake of fun. This is what we were after while creating The Secret Kendamas.
And last but not least we have the passion for encouraging individuality. Be brave! Show the world your vibes and speak loudly your truth.

Показване на 9 резултата